Tavoitteet

Joukkueen yhteiset tavoitteet

PPJ Laru 07 -joukkueen tavoite on ylläpitää toimintaympäristöä, jossa pojilla on hauskaa ja turvallista harrastaa jalkapalloa. Lisäksi tavoitteena on jokaisen pelaajan kehittyminen sekä jalkapalloilijana että yksilönä. Joukkue haluaa mahdollistaa jalkapallon harrastamisen usealla eri osaamis- ja motivaatiotasolla.

PPJ Laru 07 haluaa toiminnallaan tarjota mahdollisimman monelle tavoitteellisesta toiminnasta kiinnostuneelle pelaajalle hyvät edellytykset pärjätä syksyllä 2018 perustettavan PPJ 07 ikäluokan edustusjoukkueen avoimissa harjoituksissa. Osan pelaajista siirtyessä 07 edustusjoukkueeseen, on tärkeää varmistaa että PPJ Laru 07 -joukkueen toiminta jatkuu vireänä ja laadukkaana myös tulevaisuudessa.

Vuoden 2018 aikana pyrimme yhtenäistämään treeniryhmien toimintatapoja sekä -kulttuuria ja tuomaan harjoituksiin koko joukueelle yhteisiä rakenteita. Tulemme myös panostamaan entistä enemmän kasvuiässä olevien lapsien lihashuoltoon sekä koordinaatiokykyä kehittäviin harjoitteisiin.

Harjoitusryhmäkohtaiset tavoitteet

Treeniryhmä 1:
 

Toiminta-ajatuksena on tarjota jalkapallosta kiinnostuneille pojille mahdollisuus kehittää taitojansa, luoda heille pelivalmiudet ja taata motivoituneimmille pelaajille valmiudet edetä kilpatason harjoitteluun ja peleihin.

Harjoittelun tavoitteena on olla motivoivaa ja kannustavaa huomioiden pelaajien eri kehitystasot. Viime kädessä vastuu kehittymisestä on kuitenkin pelaajilla itsellään.

Harjoittelu sisältää niin perustaitojen opettelua kuin pelikäsitystä ja pelaamisen ymmärtämistä parantavia harjoitteita. Harjoittelun painopisteet vaihtelevat osittain pelaajien välillä, koska tämän hetken lähtötasokin vaihtelee suuresti. Suurimmat kehityskohteet (perustaitojen lisäksi) ovat lähes kaikilla ryhmän pelaajilla aktiivisuuden, reagointikyvyn ja pelinopeuden alueilla.

Toiminta & tavoitteet:

 • Pelaajat/vanhemmat ovat valmiita sitoutumaan toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan
 • Harjoituksia on 3 kertaa viikossa
 • Pelejä/pelitapahtumia on keskimäärin kerran viikossa
 • Kehittymisen edellytyksenä on, että pelaajat osallistuvat harjoituksiin vähintään 2 kertaa viikossa
 • Joukkue tukee pelaajien monipuolista liikuntaa: muut liikuntaharrastukset eivät ole este ryhmässä harrastamiselle ja pelaamiselle
 
Treeniryhmä 2:
 

Toiminta-ajatuksena on tarjota motivoituneille ja lahjakkaille nuorille jalkapalloilijoille turvallinen ja laadukas oppimisympäristö kehittyä lajissa.

Toiminnan tavoite on luoda pohja urheilullisesti kunnianhimoiselle, mutta samaan aikaan myös vahvasti pedagogiseen puoleen panostavalle kilpajoukkueelle. Laadukkaan urheilullisen viitekehyksen rinnalla haluamme kehittää myös pelaajien henkistä puolta ja tunnistaa erilaisten pelaajatyyppien yksilölliset tarpeet ja kehittymistahdin.

Erityisesti haluamme että pojat oppivat ymmärtämään analyyttisesti ja rakentavasti omaa pelaamistaan ja harjoitteluaan sekä kehittämään itseään. Haluamme myös istuttaa pelaajille liikunnallisen elämäntyylin pitkällä jänteellä.

Toiminta & tavoitteet:

 • Pelaajat/vanhemmat ovat valmiita sitoutumaan toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan
 • Harjoituksia 3 kertaa viikossa
 • Pelejä/pelitapahtumia on keskimäärin kerran viikossa
 • Tavoitteena on että pelaajat osallistuvat jokaiseen harjoitukseen (minimitavoite 75%)
 • Joukkue tukee pelaajien monipuolista liikuntaa: muut liikuntaharrastukset eivät ole este pelaamiselle ryhmässä
 • Kaikki pelaajat ovat lähtökohtaisesti ’aina’ käytettävissä. Jos on tilanteita (sairas, perhetapahtuna, muun harrastus jne) jossa ei pääse mukaan, niin vanhemmat ilmoittavat esteistä mahdollisimman ajoissa

Omatoiminen harjoittelu

Omatoiminen harjoittelu on ehdoton edellytys kehittymiselle. Joukkueiden ohjatut harjoitukset ovat hyvä paikka oppia uusia asioita, mutta harjoitteiden sisäistäminen edellyttää omaehtoista harjoittelua omalla ajalla. Tästä johtuen poikia kannustetaan omatoimiseen lajiharjoitteluun ja monipuolisen liikunnan harrastamiseen.

EdellinenSeuraava